Anastazy, Wincenty i Dorian. Nie zapomnij!
Użytkownik: Hasło:
 
 
Jestem autorem kilku witryn Internetowych. W swojej pracy wykorzystałem wiele gotowych, darmowych skryptów z których kilka przedstawiam poniżej.
 
 
01. Banalnie prosty skrypt zliczający ilość odsłon strony. PHP Pokaż / ukryj skrypt

<?
$file = "data.txt" //ścieżka dostępu do pliku tekstowego przechowującego ilość zliczonych odsłon strony
$open = fopen($file, "r");
$hits = filesize($file);
$licznik = fread($open, $hits);
fclose($open);
$open = fopen($file, "w");
++$licznik;
fwrite($open, $licznik);
fclose($open);
echo "Okienko wyświetlone ".$licznik." razy";
?>

Pokaż / ukryj skrypt02. Rozbudowany skrypt statystyki odwiedzin strony. PHP Pokaż / ukryj skrypt
<? /* Anbieter: http://www.vonderborn.com Autor: Philipp von der Born */
$expire = 1;
$filename = "counter.txt"; # ścieżka dostępu do pliku tekstowego przechowującego dane do statystyki
if (file_exists($filename))
{
$c_file = file($filename);
$ignore = false;
$current_agent = (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) ? addslashes(trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) : "no agent";
$current_time = time();
$current_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if (substr_count($current_agent, "bot") > 0)
$ignore = true;
if ($c_file == FALSE)
$ignore = true;
for ($i = 1; $i < sizeof($c_file); $i++)
{
list($counter_ip, $counter_time) = explode("||", $c_file[$i]);
$counter_time = trim($counter_time);
if ($counter_ip == $current_ip && $current_time-$expire < $counter_time)
{
$ignore = true;
break;
}
}
if ($ignore == false)
{
if (sizeof($c_file) == 0)
{
$add_line1 = date("z") . ":1||" . date("W") . ":1||" . date("n") . ":1||" . date("Y") . ":1||1||1||" . $current_time . "\n";
$add_line2 = $current_ip . "||" . $current_time . "\n";
$fp = fopen($filename,"w+");
if ($fp)
{
flock($fp, LOCK_EX);
fwrite($fp, $add_line1);
fwrite($fp, $add_line2);
flock($fp, LOCK_UN);
fclose($fp);
}
$day = $week = $month = $year = $all = $record = 1;
$record_time = $current_time;
$online = 1;
}
else
{
list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", $c_file[0]);
$day_data = explode(":", $day_arr);
$day = $day_data[1];
if ($day_data[0] == date("z")) $day++; else $day = 1;
$week_data = explode(":", $week_arr);
$week = $week_data[1];
if ($week_data[0] == date("W")) $week++; else $week = 1;
$month_data = explode(":", $month_arr);
$month = $month_data[1];
if ($month_data[0] == date("n")) $month++; else $month = 1;
// year
$year_data = explode(":", $year_arr);
$year = $year_data[1];
if ($year_data[0] == date("Y")) $year++; else $year = 1;
$all++;
$record_time = trim($record_time);
if ($day > $record)
{
$record = $day;
$record_time = $current_time;
}
$online = 1;
$fp = fopen($filename,"w+");
if ($fp)
{
flock($fp, LOCK_EX);
$add_line1 = date("z") . ":" . $day . "||" . date("W") . ":" . $week . "||" . date("n") . ":" . $month . "||" . date("Y") . ":" . $year . "||" . $all . "||" . $record . "||" . $record_time . "\n";
fwrite($fp, $add_line1);
for ($i = 1; $i < sizeof($c_file); $i++)
{
list($counter_ip, $counter_time) = explode("||", $c_file[$i]);
if ($current_time-$expire < $counter_time)
{
$counter_time = trim($counter_time);
$add_line = $counter_ip . "||" . $counter_time . "\n";
fwrite($fp, $add_line);
$online++;
}
}
$add_line = $current_ip . "||" . $current_time . "\n";
fwrite($fp, $add_line);
flock($fp, LOCK_UN);
fclose($fp);
}
}
}
else
{
if (sizeof($c_file) > 0)
list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", $c_file[0]);
else
list($day_arr, $week_arr, $month_arr, $year_arr, $all, $record, $record_time) = explode("||", date("z") . ":1||" . date("W") . ":1||" . date("n") . ":1||" . date("Y") . ":1||1||1||" . $current_time);
$day_data = explode(":", $day_arr);
$day = $day_data[1];
$week_data = explode(":", $week_arr);
$week = $week_data[1];
$month_data = explode(":", $month_arr);
$month = $month_data[1];
$year_data = explode(":", $year_arr);
$year = $year_data[1];
$record_time = trim($record_time);
$online = sizeof($c_file) - 1;
}
?>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="200">
<tr>
<td width="200" align="left" colspan="3">
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300">
<a href="http://www.vonderborn.com" target="_blank">
<img src="counter.gif" width="16" height="16" border="0" />
</a> Statystyka odwiedzin witryny</font></tr>
<tr>
<td width="103" align="left">
<font size="1" face="Tahoma" color="#FFFFFF">W tej chwili </font>
</td>
<td width="39" align="center">
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#FFFFFF"> &raquo; &raquo; &raquo;
</td>
<td width="58" align="right">
<font size="1" face="Tahoma" color="#FFFFFF"> <? echo $online; ?> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="103" align="left"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300">Dzisiejszego dnia </font></td>
<td width="39" align="center"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300"> &raquo; &raquo; &raquo;</td>
<td width="58" align="right"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300"><? echo $day; ?> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="103" align="left"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300">W tym tygodniu </font></td>
<td width="39" align="center"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300"> &raquo; &raquo; &raquo;</td>
<td width="58" align="right"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300"><? echo $week; ?> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="103" align="left"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300">W tym miesiącu </font></td>
<td width="39" align="center"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300"> &raquo; &raquo; &raquo;</td>
<td width="58" align="right"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300"> <? echo $month; ?> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="103" align="left"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300">W tym roku </font></td>
<td width="39" align="center"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300"> &raquo; &raquo; &raquo;</td>
<td width="58" align="right"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300"><? echo $year; ?> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="103" align="left"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300">W sumie </font></td>
<td width="39" align="center"> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="003300"> &raquo; &raquo; &raquo;</td>
<td width="58" align="right"> <font size="1" face="Tahoma" color="#003300"><? echo $all; ?> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="left" colspan="3"><font size="1">&nbsp;</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="left" colspan="3" align = "center">
<font size="1" face="Tahoma" color="#003300">
<? echo date("Y.m.d", $record_time) ?> odwiedziło nas <? echo $record; ?> Internautów
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="left" colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<font size="1" face="Tahoma" color="#003300">
<td width="200" align="left" colspan="3" align = "center">
<p align="center">
<input type="button" value="Odśwież stronę" onClick="window.location.reload()" style="font-size: 10px; font-family: Tahoma; width: 190">
</td>
</tr>
</table>
<?
}
?>

Pokaż / ukryj skrypt


03. Skrypt zliczający ilość pobrań pliku "plik.zip". PHP Pokaż / ukryj skrypt

<?
if(file_exists("liczklik.txt")) //<- ścieżka do pliku licznika kliknięć
{ $file=fopen("liczklik.txt","r");
$licznik=chop(fgets($file,100));
$licznik++; fclose($file);
$file=fopen("liczklik.txt","w");
fwrite($file,$licznik); fclose($file); }
 else
{$file=fopen("liczklik.txt","w");
fwrite($file,"1");
fclose($file); }
header("location: plik.zip");//<- ścieżka do pliku do pobrania
?>

 
04. Fajne menu Pokaż / ukryj skrypt

< style type="text/css">
#navcontainer
{ width: 700px; border-right: 0px solid #000;//ramka z prawej strony;
border-left: 0px solid #000;
padding: 0 0 1em 0;
margin-bottom: 1em;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, san-serif;
font-size: 11px;
background-color: #FFFFFF;
color: #FF0000;
text-decoration: none; }

#navcontainer ul
{ list-style: none; margin: 0; padding: 0; border: none; }

#navcontainer li
{ border-bottom: 2px solid #FFFFFF; //kolor obramowania wierszy; margin: 0; }

#navcontainer li a
{ display: block; padding: 5px 5px 5px 0.5em; border-left: 1px solid #f6f6f6; //kolor lewej grubej krawędzi bez myszki;
border-right: 1px solid #f6f6f6; //kolor prawej grubej krawędzi bez myszki;
background-color: #f9f9f9; //kolor tła wiersza bez myszki;
color: #003300; //kolor czcionki bez myszki;
width: auto; text-decoration: none; }

#navcontainer li a:hover
{ border-left: 1px solid #bdbdbd; //kolor lewej grubej krawędzi pod myszkš;
border-right: 1px solid #bdbdbd; //kolor prawej grubej krawędzi pod myszkš;
background-color: #f3f3f3; //kolor tła wiersza pod myszkš;
color: #009900; //kolor czcionki pod myszkš;
font-weight: 10px; text-decoration: none; }

< /style>

=================================================

<div id="navcontainer" >
<ul id="navlist">
<li id="active">
<a href="http://www.onet.pl id="current"><img border="0" src="obrazki/strzalka.gif" >  Onet.pl </a></li>
<li><a href="http://www.wp.pl"><img border="0" src="obrazki/strzalka.gif" >  WP.pl </a></li>
<li><a href="http://www.interia.pl">  <img border="0" src="obrazki/strzalka.gif" >  Interia.pl </a></li>
</div>

 
14019
<?php echo $slogin_pagetitle;?>